Coraz prostsze zgromadzenia wspólników

Publikacja / 26.11.2019

Znowelizowany kodeks spółek handlowych w art. 2341 wprowadza możliwość przeprowadzenia zgromadzeń wspólników w formie telekonferencji i telezgromadzenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to pozwala na uczestnictwo wspólników w obradach zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad.

Warunkiem przeprowadzenia zgromadzenia w formie telekonferencji lub telezgromadzenia jest dostosowanie umowy spółki oraz wprowadzenie mechanizmów identyfikacji tożsamości wspólników poprzez odpowiednie zabezpieczenia. Spółka nadal pozostaje zobowiązana do wskazania w umowie spółki miejsca zgromadzeń, natomiast miejsce, z którego wspólnik uczestnicy w telekonferencji jest dowolne.

W przypadku odbywania zgromadzeń wspólników przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym trzeba pamiętać o tym, aby do protokołu ze zgromadzenia dołączyć dodatkową listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.