Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Publikacja / 11.03.2024

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (PBud), dotyczącej wprowadzenia rozdziału 5d pt. Książka obiektu, właściciel i zarządca nowego obiektu budowlanego w przypadku zakładania książki obiektu w bieżącym roku mają obowiązek założyć książkę obiektu w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB). W 2023 r. zakładanie książki obiektu w formie elektronicznej było dobrowolne, natomiast po dniu 31 grudnia 2023 r. zakładanie książki obiektu dla nowych obiektów następuje już obligatoryjnie w formie cyfrowej.

Przypominamy, że książkę obiektu budowlanego należy prowadzić dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych, natomiast obowiązkiem tym nie są objęte domy jednorodzinne, garaże, wiaty innych budynków w zabudowie jednorodzinnej, drogi i mosty oraz obiekty na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienione w art. 29 ust. 1 i ust. 2 PBud), z wyłączeniem sieci gazowych.

Przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację pozwoliły na prowadzenie książek obiektu założonych do końca 2023 r. w formie papierowej, ale jedynie do końca 2026 r., natomiast od dnia 1 stycznia 2027 r. wszystkie książki obiektu będą prowadzone wyłącznie cyfrowo.

Cyfryzacja obejmuje coraz większy zakres naszego życia, w tym zdecydowanie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, inwestycyjnej, udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, czy prowadzenie sporów sądowych niejednokrotnie powiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.