Dobrze przygotowany i wynegocjowany ZUZP nie jest trudno wdrożyć w życie

Doświadczenie / 08.11.2022

Specjaliści z zakresu prawa pracy w naszej Kancelarii opracowali, dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta, zakładowy układ zbiorowy pracy (zuzp). Opracowane zasady wynagradzania z jednej strony zmierzały do uproszczenia stosowanych dotychczas regulacji, z drugiej zaś dostosowywały zasady wynagradzania pracowników do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Klient zwrócił się do Kancelarii o pomoc w uaktualnieniu przepisów płacowych oraz ujednoliceniu zasad wynagradzania. Sprawa wymagała przeanalizowania wielu złożonych kwestii prawnych, ze względu na specyfikę struktury organizacyjnej i profil prowadzonej działalności. Sprawa dotyczyła jednej z większych firm produkcyjnych, działającej w branży wydobywczej/górniczej na terenie Polski południowo – wschodniej. 

Prawnicy dokonali rzetelnej analizy przepisów regulujących sprawy związane z wynagradzaniem pracowników zatrudnionych w branży górniczej, weryfikując przepisy niekiedy sprzed kilkudziesięciu lat. Specyfika tej sprawy wymagała także porównania różnych regulacji prawnych z różnych okresów oraz prześledzenia zmian zachodzących w tych regulacjach. Działania te, niejednokrotnie żmudne, pomogły prawnikom Kancelarii znaleźć i wdrożyć w życie najlepsze z możliwych rozwiązania, zmierzające do ujednolicenia i zmiany przepisów płacowych obowiązujących u Klienta.

Skutkiem podjętych przez Kancelarię działań i zaproponowanych rozwiązań, była zmiana treści zuzp, odpowiadającego wymogom prawa, który następnie przeszedł pozytywnie procedurę rejestracyjną. Na kolejnym etapie prac nad tym wymagającym projektem, radcowie prawni wspierali służby kadrowe Klienta w procesie wdrożenia w życie postanowień wypracowanego i uzgodnionego z organizacjami związkowymi zuzp.

Nasze doświadczenie wykorzystane przy realizacji tego projektu pozwoliło spełnić oczekiwania Klienta, tj. z jednej strony ujednolicić regulacje płacowe obowiązujące w jego firmie oraz uzyskać akceptację działających w zakładzie pracy organizacji związkowych, z drugiej zaś strony dostosować je do obowiązujących przepisów.

Dzięki naszej pomocy Klient zyskał pewność, potwierdzoną pozytywną procedurą weryfikacyjną, że wdrożony z pomocą Kancelarii zuzp i zastosowane w nim rozwiązania są zgodne z prawem, a tym samym zmniejsza się ryzyko sporów z pracownikami.