Doradztwo oraz kompleksowe przygotowanie zmian statutu spółki akcyjnej

Doświadczenie / 12.06.2024

Radcowie prawni kancelarii przeprowadzili dla Zarządu spółki z branży górniczej procedurę związaną ze zmianą statutu spółki akcyjnej.

Realizacja tego projektu obejmowała przede wszystkim analizę pierwotnej treści statutu oraz przygotowanie propozycji zmian mających na celu ułatwienie oraz przyspieszenie procedur związanych ze zbywaniem akcji, jak również wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących wypłaty dywidendy.

Co istotne, statut ten zasadniczo nie był zmieniamy od początku istnienia spółki (tj. przeszło od 20 lat), poza drobnymi zmianami polegającymi na uzupełnieniu przedmiotu działalności spółki, dlatego też zmiany statutu obejmowały również dostosowanie jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawnicy kancelarii na bieżąco udzielali Klientowi wszelkich wyjaśnień, tak aby treść statutu była jak najlepiej dopasowana do jego potrzeb. Co więcej, kancelaria uczestniczyła również w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na którym podjęta została uchwała o zmianie statutu, udzielając na bieżąco odpowiedzi na pojawiające się wśród akcjonariuszy pytania i wątpliwości związane z dokonywanymi zmianami.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu ze strony prawników kancelarii, wszystkie zaproponowane zmiany zostały zaaprobowane przez akcjonariat spółki oraz wcielone do statutu spółki.