Doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum

Publikacje / 14.08.2019

Krajowa Izba Odwoławcza  wyrokiem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2534/18 oddaliła odwołanie oparte na zarzutach związanych z oceną nabycia doświadczenia w toku realizacji zamówienia przez konsorcjum. Wykonawca w ofercie powołał się na doświadczenie uzyskane w toku realizacji zamówienia przez składające się z dwóch podmiotów konsorcjum firm, którego był liderem. Zamawiający uznał ją za najkorzystniejszą. Odwołujący zarzucił zaś, że wykonawca nie mógł posiłkować się doświadczeniem innego podmiotu, którego sam w istocie nie posiadał. 

Izba oddaliła odwołanie, podkreślając przy tym, że dopuszczalne jest by wykonawca, biorący indywidualny udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, pod warunkiem uznania jego udziału za czynny np. poprzez zarządzanie konsorcjum.