Estoński CIT

Publikacje / 07.12.2020

Od 1 stycznia 2021 r. spółki będą miały możliwość skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tj. z tzw. estońskiego CIT. Jego założeniem jest zapłata podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysku na rzecz wspólników/akcjonariuszy lub w momencie przeznaczenia go na pokrycie straty. Rozwiązanie to skierowane jest do mikro, małych i średnich spółek kapitałowych, których przychody nie przekraczają 100.000.000 zł. Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać tylko te spółki kapitałowe:

1) w których udziałowcami/akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne;

2) które nie posiadają udziałów w innych podmiotach;

3) które zatrudniają co najmniej 3 osoby, z wyłączeniem udziałowców/akcjonariuszy;

4) których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej oraz;

5) które wykazują nakłady inwestycyjne.

Wszystkie powyższe warunki będą musiały zostać kumulatywnie spełnione.