Faktury VAT bez e-podpisu

Aktualności / 21.07.2010

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010r., sygn. I FSK 1444/09 podatnik ma prawo odliczyć VAT na podstawie faktury, którą otrzymał faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i następnie wydrukował. Niniejsze rozstrzygnięcie stanowi dla podatników duże ułatwienie. Dotychczas odliczanie VAT było możliwe po przesłaniu podatnikowi faktury VAT w postaci papierowej; z tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym lub w ramach elektronicznej wymiany danych (EDI).