Kancelaria uczestnikiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Aktualności / 04.07.2011

W dniu 2 czerwca 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została przeprowadzona Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.; „Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego”. Organizatorem Konferencji była Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a uczestnikiem m.in. tut. Kancelaria. Konferencja skierowana była do środowiska naukowego zajmującego się aspektami prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawników praktyków, pracowników administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorców. Przedmiotem Konferencji były zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami inwestycji, w szczególności; planowanie przestrzenne, zagadnienia prawne procesu inwestycyjnego, realizacji dróg publicznych, podziału nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami i użytkowania wieczystego.