Kolejny obiekt skomercjalizowany

Doświadczenie / 10.01.2024

W listopadzie 2023 r. prawnicy Kancelarii zrealizowali na rzecz Klienta działającego w branży deweloperskiej oraz w branży hotelarskiej projekt związany z oddaniem przez Klienta w najem obiektu hotelowego oraz zapewnieniem świadczenia na rzecz najemcy i podnajemców usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem tego obiektu dostosowanych do ich indywidulanych potrzeb.

Obiekt, który stanowił przedmiot najmu, w trakcie przystąpienia przez strony do rozmów zmierzających do zawarcia umowy, znajdował się w trakcie remontu oraz przebudowy, zaś najemca z uwagi na specyfikę działalności podnajemcy, pochodzącego spoza terytorium RP, oczekiwał jego dostosowania do własnych potrzeb (zarówno w zakresie prac adaptacyjnych, jak i wyposażenia obiektu). Jednocześnie oczekiwaniem najemcy było zapewnienie przez Klienta świadczenia usług dotyczących obsługi obiektu.

Prawnicy Kancelarii przygotowali najpierw audyt, dokumentację obejmującą projekty odpowiednich umów, tj. umowy najmu oraz umowy o świadczenie usług wraz z dokumentacją towarzyszącą, a następnie aktywnie wspierali Klienta w procesie ich negocjowania, dbając nie tylko o zabezpieczenie interesów Klienta w aspekcie prawnym, ale również w kontekście wypracowania jak najkorzystniejszych warunków biznesowych.

Dzięki wsparciu prawnemu Kancelarii oraz partnerskiemu podejściu obu stron, cały proces został zakończony sukcesem. Strony zawarły umowy na satysfakcjonujących warunkach oraz przystąpiły do ich realizacji.