Nieskuteczne potrącenie wierzytelności z umowy o roboty budowlane

Aktualność / 20.11.2017

Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnił powództwo o zapłatę kwoty ponad 140.000,00 zł., wytoczone przez Klienta kancelarii. Podstawą dochodzonych roszczeń była umowa o roboty budowlane. Strona pozwana odmówiła zapłaty części wynagrodzenia na rzecz naszego Klienta, uzasadniając to potrąceniem wzajemnych wierzytelności z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom. Dzięki argumentacji i zarzutom podnoszonym przez prawników kancelarii w toku procesu, Sąd w całości uwzględnił roszczenie powoda zasądzając na jego całość dochodzonej kwoty.