Nieskuteczność zrzeczenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości na podstawie ZRID

Aktualność / 13.12.2018

Wyrokiem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zaaprobował w całości stanowisko adwokat Małgorzaty Wojciechowskiej, która argumentowała przed Sądem drugiej instancji iż gmina, która zawarła z inwestorem umowę o budowę drogi, na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych, nie ma prawa żądać od inwestora zwrotu odszkodowania o wartości ok 800.000 zł., które gmina wypłaciła na rzecz banku w związku z wygaszeniem hipotek obciążających prawo własności nieruchomości przejętych pod drogi publiczne, mimo że w umowie inwestor niejako „z góry” zrzekł się odszkodowania za odjęcie mu prawa własności, w związku z realizacją drogi publicznej na podstawie ZRID.

Orzeczenie to jest istotne dla wszystkich deweloperów, którzy w zaufaniu do podmiotów publicznych i samorządowych, jako strony umowy podpisali zobowiązania, na podstawie których zrzekli się wszelkich odszkodowań za przejęte nieruchomości, stanowiące wcześniej ich własność.

Niniejszy wyrok jest prawomocny. Kancelaria oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku. O jego szczegółach będziemy informować na łamach aktualności w terminie późniejszym.