Nowelizacja CIT neutralna podatkowo dla komplementariuszy

Publikacja / 21.12.2020

W wyniku nowelizacji podatek CIT pobierany od komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej będzie mógł zostać pomniejszony o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki. Warunkiem takiego rozliczenia będzie, aby zysk został wypłacony komplementariuszowi w ciągu 5 lat. Co istotne, w przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału w zysku w więcej niż jednej spółce, prawo do pomniejszenia przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek.