Nowelizacja przepisów o cenach transferowych

Publikacja / 20.01.2017

1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych. Głównym celem zmian jest implementacja do krajowego porządku prawnego regulacji unijnych w zakresie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych oraz wprowadzenie wspólnych dla krajów UE wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Znowelizowane przepisy prawa nakładają na podatników obowiązek sporządzenia dokumentacji zawierającej opis transakcji, wprowadzają też m.in. brak konieczności dokumentowania transakcji z podmiotami posiadającymi pośrednio lub bezpośrednio mniej niż 25% udziałów. Zmiana ta jest kluczowa, albowiem dotychczasowy próg powiązań kapitałowych został podwyższony z 5% do 25%. Nowością jest także obowiązek sporządzania analizy danych porównawczych, która będzie musiała być aktualizowana nie rzadziej niż raz na trzy lata.