Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających do Polski

Publikacja / 27.03.2020

Obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), który został utrzymany w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje czynności zawodowe. Od dnia 27 marca 2020 r. obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy również osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym.

Osobie odbywającej kwarantannę, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np. pracownikowi, zleceniobiorcy, osobie prowadzącej działalność pozarolniczą, przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy. Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną musi złożyć oświadczenie płatnikowi składek o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.