Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Publikacje / 19.12.2017

W dniu 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 65/17) zgodnie, z którą ​członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję w czasie, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. za jej długi powstałe po objęciu przezeń funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony przez niego wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

W świetle powyższego stanowiska Sądu Najwyższego w chwili obecnej członkom zarządu trudniej będzie uniknąć solidarnej odpowiedzialności, o które mowa w art. 299 k.s.h., z kolei wierzycielom łatwiej będzie dochodzić od nich zaległych należności.