Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Aktualność / 15.05.2018

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym w maju b.r. podzielił w całości stanowisko prawników kancelarii, że odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki na podstawie art. 415 k.c., w związku z niezgłoszeniem na czas upadłości, wymaga wykazania winy, szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego. Szkoda nie może jednak wynikać z sentencji wyroku sądu arbitrażowego, który nie posiada klauzuli prawomocności. Wyrok jest nieprawomocny. Wartość roszczenia przekraczała kwotę 2,3 mln. zł.