Oskładkowanie kontraktów menedżerskich

Publikacja / 28.04.2017

W wyroku z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie sygn. akt I UK 116/16 Sąd Najwyższy uznał, że osoby wykonujące czynności w ramach kontraktów menedżerskich, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością odprowadzają składki, nie są zobligowane do opłacania składek na rzecz ZUS z tytułu kontaktu menedżerskiego.

Sąd Najwyższy, odwołując się do uchwały z dnia 12 listopada 2014 r., wskazał że obowiązek ubezpieczenia z tytułu kontraktu cywilnoprawnego dotyczy wyłącznie członków zarządów spółek, którzy zawsze działają imieniem spółki, menedżer zaś działa samodzielnie. Co więcej, Sąd Najwyższy podkreślił, iż objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zamiast z kontraktu jest możliwe także w sytuacji, gdy działalność jest wykonywana na rzecz jednego podmiotu.

Powyższe orzeczenie kwestionuje tym samym dotychczasową praktykę ZUS, polegającą na negowaniu przez kontrolerów wyboru ubezpieczenia z działalności gospodarczej, nawet w sytuacji gdy menedżer z tego właśnie tytułu płacił niższe składki.