Platforma Startowa – Start in Podkarpackie kancelaria partnerem RARR. S.A.

Aktualności / 11.10.2018

W ostatnim czasie kancelaria zawarła z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Partnerem Wiodącym) oraz pozostałymi partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., Huge Tech Sp. z o.o., BLDG Venture Sp. z o.o., Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o., BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., Fibrain Sp. z o.o., ZETO Rzeszów Sp. z o.o., ML SYSTEM S.A., ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. oraz Panem Janem Tarapatą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Produkcyjno – Handlowy Hurtownia Części Zamiennych – umowę o partnerstwie w celu realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Projekt pn. Platforma Startowa – Start in Podkarpackie otrzymał 20.000.000,00 złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie przedmiotowej umowy, prawnicy kancelarii świadczyć będą kompleksową pomoc prawną związaną w szczególności z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną oraz budowlaną na rzecz około 200 przedsiębiorstw typu start-up (spółek kapitałowych) w pięciu rundach „inkubacyjnych” trwających średnio 6 miesięcy.

Jest to kolejny projekt realizowany wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Poprzednio kancelaria realizowała dla przedsiębiorstw typu start-up (spółek kapitałowych) obsługę prawną w projekcie pilotażowym pn. TechnoParkBiznesHub.