Postępowania sądowe wobec SIAC Construction Ltd. i GDDKiA

Aktualność / 10.02.2014

W związku z brakiem płatności Generalnego Wykonawcy tj. SIAC Construction Ltd.  wobec podwykonawców wykonujących roboty budowalne związane z realizacją inwestycji p.n. „Budowa Autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów” informujemy, iż Kancelaria prowadzi obecnie trzy sprawy, które dotyczą wyegzekwowania solidarnie od Wykonawcy i Skarbu Państwa – GDDKiA wszelkich wierzytelności przysługującym naszym Klientom. W chwili obecnej trwają przygotowania do skierowania kolejnej sprawy na drogę postępowania sądowego. Łączna wartość roszczeń opiewa na kwotę około miliona złotych.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo kontaktując się z Kancelarią drogą telefoniczną bądź e-mailową.