Pożyczki udzielane przez udziałowców zwolnione z opodatkowania

Aktualność / 12.03.2010

Pożyczki udzielane przez udziałowców spółkom kapitałowym w latach 2007 i 2008 powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2009 roku w sprawie sygn. akt III SA/Wa 619/09, pożyczki udzielane przez udziałowców spółkom kapitałowym w latach 2007 i 2008 powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W wyroku tym Sąd uznał, że obowiązujące w 2007 i 2008 roku przepisy dotyczące opodatkowania tego typu pożyczek są niezgodne z przepisami Dyrektywy Rady z dnia 17 lipa 1969r. dotyczącego podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (69/335/EWG). Wyrok ten zawiera korzystną dla podatników interpretację przepisów podatkowych, która może okazać się cenna w sporach z organami podatkowymi. W przypadku otrzymania takiej pożyczki przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnicy mogą wystąpić do organów podatkowych z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty tego podatku. Pożyczki udzielane przez udziałowców spółkom kapitałowym w latach 2007 i 2008 powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.