Praca zdalna dokumentacja pracodawcy

Publikacja / 28.02.2023

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy, na podstawie której wprowadzona została definicja pracy zdalnej, obejmującej prace zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy. Praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika.

W związku z tymi zmianami radcowie prawni, rozpoczęli prace nad przygotowaniem dla naszych Klientów dokumentacji potrzebnej do wprowadzenia pracy zdalnej w ich zakładzach pracy.