Prawomocny wyrok w sprawie związanej z emisją obligacji

Aktualność / 07.07.2017

Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnym wyrokiem z dnia 3 lipca 2017 roku rozstrzygnął istotne kwestie dotyczące emisji obligacji oraz skuteczności umowy podporządkowania zawartej pomiędzy kredytodawcą, kredytobiorcą oraz innymi wierzycielami podporządkowującymi swoje wierzytelności w tej umowie.

W procesie o zapłatę kwoty 84.750.000,00 zł. wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwietnia 2011 r., w którym stronę pozwaną (emitenta obligacji, a zarazem kredytobiorcę) reprezentowała mec. Małgorzata Wojciechowska, Sądy obu instancji przyjęły argumentację kancelarii, iż fakt niewydania obligacji przez emitenta nie może stanowić podstawy do ustalenia, że nie doszło do skutecznej emisji obligacji, natomiast umowa podporządkowania wierzytelności stanowi na tyle silny stosunek obligacyjny pomiędzy stronami tej umowy, iż nie pozwala na wcześniejsze dochodzenie od kredytobiorcy w drodze postępowania sądowego wierzytelności podporządkowanych pod spłatę kredytu.

W chwili obecnej oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku, którego ważniejsze tezy przywołamy w kolejnych aktualnościach.