Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – audyty i wsparcie prawne

Doświadczenie / 05.06.2024

Radcowie prawni w związku z zamiarem skorzystania przez kilkudziesięciu Klientów kancelarii z roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących użytkowanie wieczyste, przeprowadzili kompleksowe audyty prawne nieruchomości, co do których Klientom przysługuje prawo użytkowania wieczystego.

Realizacja projektu obejmowała:

  • pozyskanie od Klientów pełnej dokumentacji dotyczącej posiadanych w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowych,
  • weryfikację stanu prawnego nieruchomości, w szczególności pod względem dat i sposobów ustanowienia użytkowania wieczystego,
  • weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości w oparciu o dokumentację pozyskaną z ewidencji gruntów i budynków,
  • weryfikację treści ksiąg wieczystych oraz pozyskanie potrzebnych dokumentów z akt ksiąg wieczystych,
  • analizę w zakresie różnych wariantów zabudowy nieruchomości gruntowych Klientów, a także
  • rekomendacje dotyczące dalszego sposobu działania.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu ze strony prawników kancelarii, Klienci szybko uzyskali informacje, wobec których z posiadanych przez nich nieruchomości możliwe jest skuteczne skierowanie roszczenia o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Aktualnie radcowie prawni kancelarii przygotowują dokumentację potrzebną do wykonania uprawień użytkowników wieczystych nieruchomości.

Przypominamy, że termin do wystąpienia z roszczeniem o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności upływa z dniem 31 sierpnia 2024r.

Na temat możliwości nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego nieruchomości przeczytasz tutajtutaj.