Realizacja obsługi start-upów

Aktualność / 06.02.2017

Informujemy, że jesteśmy już w połowie realizacji umowy, zawartej w wyniku wygranego przetargu dotyczącego obsługi prawnej podmiotów inkubowanych przez RARR S.A., w ramach projektu Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub.

W związku z przystąpieniem do inkubacji kolejnych 7 spółek, od stycznia 2017 r. świadczymy pomoc prawną na rzecz 22 podmiotów typu start up.