Inżynieria Rzeszów S.A. – obsługa 3-ch zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową sieci ciepłowniczych

18.10.2016