Marma Polskie Folie Sp. z o.o. – obsługa transakcji nabycia wierzytelności z tytułu umowy kredytu

21.10.2021