Znajomość modelu biznesowego Klienta kluczem do przygotowania i wynegocjowania korzystnej i bezpiecznej umowy najmu

Doświadczenie / 29.05.2024

W ostatnim okresie adwokaci i radcowie prawni kancelarii przygotowali dla Klienta będącego dużą spółką z branży lotniczej, umowę najmu powierzchni biurowych oraz miejsc parkingowych wraz z niezbędnymi załącznikami, a także aneks do już łączącej Klienta umowy najmu, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności.

Znajomość modelu biznesowego Klienta, jego wymagań oraz procedur pozwoliły prawnikom kancelarii na sporządzenie właściwych klauzul umownych, należycie zabezpieczających interesy i potrzeby Klienta, będącego najemcą.

Przygotowana przez adwokatów i radców prawnych kancelarii umowa najmu wraz z załącznikami szczegółowo określała przede wszystkim:

  • zasady, w tym zakres wykonania adaptacji i aranżacji wynajmowanej powierzchni przez najemcę oraz rozliczenia nakładów z tytułu ich wykonania;
  • kompleksowe zasady dotyczące zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa budynku przez wynajmującego, a także umożliwiające najemcy wprowadzenie niestandardowych rozwiązań i zabezpieczeń w wynajmowanej powierzchni biurowej;
  • zasady utrzymywania, eksploatacji, czy konserwacji budynku przez wynajmującego;
  • procedury przekazania i zwrotu wynajmowanej powierzchni.

Ponadto prawnicy kancelarii wspierali Klienta, uczestnicząc w pierwszej kolejności w ustaleniach warunków biznesowych oraz technicznych z wynajmującymi, a następnie w procesie negocjowania umowy, aneksu oraz załączników. Wspierali oni również od strony prawnej cały proces związany z przekazaniem wynajmowanej powierzchni przez wynajmujących.

Dzięki doświadczeniu adwokatów i radców prawnych kancelarii w dziedzinie komercjalizacji nieruchomości Klient zawarł umowę oraz aneks w pełni odpowiadające jego potrzebom i zapewniające prowadzanie przez niego działalności w sposób w pełni zgodny z wewnętrznymi wymaganiami oraz procedurami.