Specjalny fundusz inwestycyjny – alternatywa dla estońskiego CIT

Publikacja / 15.12.2020

Od 1 stycznia 2021 r. alternatywą dla estońskiego CIT będzie specjalny fundusz inwestycyjny. Ma on umożliwić podatnikom (którzy nie skorzystali z estońskiego CIT) zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Rozliczenie odpisów w kosztach podatkowych będzie możliwe pod warunkiem, że ich wysokość odpowiadała będzie wartości zysku spółki osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, a równowartość środków pieniężnych odpowiadających wartości odpisu zostanie faktycznie przekazana na wyodrębniony, specjalny rachunek rozliczeniowy. Warunkiem rozpoznania kosztu podatkowego będzie również wydatkowanie tych środków na cele inwestycyjne.