Spółka komandytowa może odroczyć uzyskanie statusu podatnika CIT

Publikacja / 28.12.2020

Nowelizacja wprowadzająca opodatkowanie spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem CIT dopuszcza możliwość postanowienia przez spółkę komandytową, że nowe zasady opodatkowania będą miały do niej zastosowanie nie od dnia 1 stycznia 2021 r., lecz począwszy od dnia 1 maja 2021 r. Przepisy nie konkretyzują w jaki sposób spółki komandytowe mają odroczyć uzyskanie statusu podatnika CIT. Rozwiązaniem jest jednak podjęcie przez wszystkich wspólników stosownej uchwały, a kolejno zgłoszenie jej do właściwych organów podatkowych.