Sukces kancelarii w sprawie przeciwko członkom zarządu sp. z o. o.

Aktualność / 14.09.2018

Z uwagi na fakt, iż Klient kancelarii dysponował prawomocnym orzeczeniem sądowym zasądzającym od Jego kontrahenta (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, a egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, prawnicy kancelarii, na podstawie art. 299 k.s.h. wnieśli powództwo przeciwko członkom jej zarządu. Dzięki argumentacji zaprezentowanej w trakcie prowadzonego postępowania Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w całości uwzględnił powództwo, zobowiązując członków zarządu do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty wynikającej z nakazu zapłaty wydanego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powiększonej m. in. o koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko spółce.