Sukces kancelarii w sprawie uchylenia uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Aktualności / 31.10.2016

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił w całości powództwo Klienta kancelarii w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o., na podstawie której ustalono na rzecz prezesa zarządu spółki wynagrodzenie w wysokości 8.000 zł. brutto, przyznano mu wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1/5 rocznego zysku spółki oraz zobowiązano spółkę do pokrywania wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków prezesa zarządu.

Sąd Okręgowy podzielił stanowisko wyrażone przez prawników kancelarii i wskazał, że skarżona uchwała jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i godzi w interes spółki. Sąd wskazał że przedmiotowa uchwała prowadzi przy wykorzystaniu pozycji wspólnika większościowego do utraty korzyści wspólnika mającego mniejszość udziałów oraz w sposób nieograniczony zobowiązuje spółkę do pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem funkcji prezesa zarządu co może stanowić dla spółki znaczne obciążenie finansowe.