Sukces przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Aktualność / 28.06.2017

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu uwzględniło odwołanie Klienta reprezentowanego przez prawników kancelarii, w całości przychylając się do twierdzeń w nim zawartych. Sprawa dotyczyła nałożonej przez organ kary za zajęcie pasa drogowego.

W wydanym rozstrzygnięciu SKO stwierdziło, że kara pobierana jest za sam fakt zajęcia pasa drogowego, jednak jej wysokość uzależniona jest od celu zajęcia, który w okolicznościach sprawy był inny, niż ten wskazywany przez organ. Podkreślono również, że opłata za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, obliczana jest na podstawie liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia, a nie jak chciał tego organ całej zajętej powierzchni.

W skutek sformułowanych przez kancelarię twierdzeń i zarzutów, decyzja nakładająca na Klienta karę w kwocie 1.500.000,00 zł. została uchylona.