Sukces w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Aktualności / 28.05.2016

Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w przedmiocie znaczącego obniżenia opłaty egzekucyjnej, naliczonej pierwotnie Klientowi kancelarii przez komornika prowadzącego wobec niego postępowanie egzekucyjne. Dzięki staraniom prawników kancelarii, z pierwotnie ustalonej opłaty stosunkowej w kwocie ponad 90.000,00 zł., klient ostatecznie zobowiązany został do zapłaty jedynie 1/3 tej opłaty.