Sukces w sprawie o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Aktualności / 23.02.2021

Radcowie prawni kancelarii reprezentowali użytkownika wieczystego, który zakwestionował dokonane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wypowiedzenie i aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Sąd Rejonowy w Rzeszowie podzielił argumentację prawników kancelarii wskazując, iż przyjęta przez organ wartość nieruchomości stanowiąca podstawę do aktualizacji opłaty była zawyżona. W związku z powyższym Sąd ustalił wysokość opłaty na poziomie odpowiadającym rzeczywistej wartości nieruchomości, który jest w pełni satysfakcjonujący dla Klienta kancelarii.