Sukces w sprawie o zapłatę

Aktualność / 02.08.2017

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 13 lipca 2017 r. podzielił w całości stanowisko strony pozwanej – reprezentowanej przez prawników kancelarii – iż nie jest możliwe dochodzenie w postępowaniu sądowym zadośćuczynienia i odszkodowania przez członka zarządu spółki, która realizowała prace budowlane, w stosunku do spółki będącej inwestorem obiektu, jeżeli powód nie wykaże, iż działania drugiej strony (pozwanego) miały charakter bezprawny i były skierowane bezpośrednio przeciwko członkowi zarządu tej spółki. Sądy obu instancji stanęły na stanowisku, iż przy tego typu roszczeniach może znaleźć zastosowanie wyłącznie art. 415 k.c.

Niniejszy wyrok jest prawomocny.