Sukces w sprawie stwierdzenia nieważności umowy przenoszącej własność nieruchomości

Aktualności / 23.02.2017

Nieprawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy w Rzeszowie uwzględnił twierdzenia i zarzuty podnoszone przez prawników kancelarii, oddalając w całości powództwo skierowane przeciwko naszym Klientom.

Sprawa jest o tyle nietypowa, że powód skierował przeciwko Klientom kancelarii pozew mający na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego umowy, na mocy której Klienci nabyli 15 lat temu własność nieruchomości. Powództwo zostało oparte na twierdzeniu, iż przy zawieraniu umowy doszło do rzekomego naruszenia zasad współżycia społecznego, takich jak dobre obyczaje, zaufanie czy zasady uczciwego obrotu.