Sukces w sprawie wzajemnych rozliczeń inwestora i wykonawcy

Aktualność / 04.09.2018

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w całości uwzględnił powództwo wzajemne naszego Klienta, jak również oddalił powództwo główne o zapłatę kwoty bliskiej 40.000 zł wytoczone przez jego kontrahenta.

Podstawą dochodzonych roszczeń była umowa o roboty budowlane. Strona powodowa wnosiła o zasądzenie około 40.000,00 zł tytułem pozostałej części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz naliczone kary umowne za odstąpienie od umowy. Prawnicy kancelarii sporządzili sprzeciw od nakazu zapłaty oraz wytoczyli powództwo wzajemne o zapłatę należności w wysokości około 15.000 zł. Dzięki argumentacji zaprezentowanej w toku procesu, Sąd w całości oddalił powództwo główne, uwzględniając jednocześnie roszczenia wynikające z powództwa wzajemnego.