Termin zgłaszania należności do GDDKiA

Aktualność / 03.09.2012

Uprzejmie informujemy, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych w dniu 29 sierpnia 2012r. opublikowała ogłoszenie dotyczące otwarcia terminu na dokonywanie zgłoszeń należności przysługujących od wykonawców budowy;
– autostrady A-4 (odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny),
– drogi ekspresowej S-19 (odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza),
– autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów (odcinek węzeł Krzyż – węzeł Dębica Pustynia).
Termin złożenia zgłoszeń upływa w dniu 19 września 2012r.
Jednocześnie wyjaśniamy, iż przedmiotowa ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawców należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z art. 14 ustawa znajduje zastosowanie także do wykonawców, w stosunku do których przesłanki określone w art. 5 ust. 1 nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy. Zatem ustawa ta daje możliwość zgłoszenia należności przedsiębiorcom, którzy nie otrzymali zapłaty za usługi i dostawy wykonane również w ramach realizacji m.in. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowej nr 4 (E40) Jędrzychowice – Korczowa”, gdzie wykonawcą było Konsorcjum firm; DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie oraz HEMEX – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
W przypadku zainteresowania pomocą ze strony prawników naszej Kancelarii przy odzyskaniu zaległych płatności, prosimy o kontakt z Kancelarią.