Test na COVID-19 dla pracownika a RODO

Publikacja / 21.10.2020

Czy pracodawca jest uprawniony do tego aby nakazać pracownikowi wykonanie testu na COVID-19? Czy pracodawca ma prawo wglądu lub żądania wyniku tego teksu? Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników m.in. w zakresie ich zdrowia w związku z zapobieganiem COVID-19 zawarte są w art. 17 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Zgodnie z tą regulacją to służby sanitarne, a nie pracodawcy, powinny wskazywać kierunki podejmowanych działań, co obejmuje także zlecenie i wykonanie testu na COVID-19. Aktualne regulacje, nie zawierają uprawnienia dla pracodawcy do pozyskiwania i przetwarzania danych o stanie zdrowia pracownika.