Usługi

Audyt dokumentacji pracowniczej

Przeprowadzamy kompleksowe audyty dokumentacji pracowniczej, w ramach których szczegółowo badamy zgodność dokumentacji z obowiązującym stanem prawnym, wskazujemy nieprawidłowości i potencjalne zagrożenia dla pracodawców oraz proponujemy najkorzystniejsze, bezpieczne metody rozwiązywania zidentyfikowanych problemów.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy