Usługi

Audyt przepisów wewnątrzzakładowych

W ramach dedykowanego zespołu ekspertów przeprowadzamy audyty przepisów wewnątrzzakładowych z zakresu prawa pracy, których celem jest wskazanie naruszeń i nieprawidłowych postanowień, przedstawienie dedykowanych propozycji rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz dostarczenie rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa prawnego pracodawcy.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy