Usługi

Umowy

Interdyscyplinarny zespół ekspertów naszej kancelarii sporządza, opiniuje oraz negocjuje umowy z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym umowy dotyczące użytkowania górniczego, wykonania badań geofizycznych i geologicznych, wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej i badań podłoża gruntowego, pozyskania terenu niezbędnego do wykonania inwestycji albo czasowego zajęcia nieruchomości pod inwestycję, wdrażania rozwiązań technicznych dla przemysłu geologicznego, górniczego i wydobywczego, zakupu, dostawy i montażu maszyn dla przemysłu geologicznego, górniczego i wydobywczego oraz sprzedaży i dostawy kruszyw.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy