Utrudnienia dla przedsiębiorców – zmiana sposobu założenia spółki

Publikacja / 28.09.2017

W lipcu 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca nowe zasady w zakresie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24. Dotychczas do podpisania umowy spółki z o.o. oraz złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w trybie S24 wystarczył tzw. „zwykły” podpis elektroniczny. Nowelizacja art. 1571 § 2 ustawy spowodowała, że obecnie zawiązanie spółki z o.o. w tym trybie będzie możliwe jedynie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.