Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców robót budowlanych w zamówieniach publicznych

Doświadczenie / 05.04.2023

Kancelaria świadczyła na rzecz Klienta działającego w branży budowlano-sanitarnej pomoc prawną w przygotowaniu oraz procedowaniu wniosków o waloryzację wynagrodzeń z tytułu realizacji robót budowlanych w ramach zamówień publicznych, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez zamawiających.

Po dacie zawarcia przez Klienta umów o roboty budowlane, wystąpiły okoliczności faktyczne, które uniemożliwiały realizację inwestycji w oparciu o oferty złożone podczas postępowań przetargowych.

Kancelaria przeprowadziła analizę prawną w kontekście możliwości dochodzenia roszczeń w oparciu o postanowienia umowne, w tym warunki FIDIC, jak również w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Wsparcie ze strony Kancelarii obejmowało również ustalenie metodologii i wyliczenie wartości roszczeń finansowych związanych ze wzrostem cen i innych kosztów dla poszczególnych kontraktów, sformułowanie roszczeń oraz dalszych wystąpień względem zamawiających, a także bieżące konsultacje w trakcie rozmów prowadzonych z zamawiającymi.

Wiedza i doświadczenie prawników Kancelarii pomogły Klientowi pozytywnie sfinalizować negocjacje.