Wsparcie prawne przy budowie zakładu produkcyjnego

Aktualność / 02.11.2023

Prawnicy Kancelarii wspierają Klienta (inwestora) w procesie realizacji inwestycji dotyczącej budowy zakładu produkcyjnego, obejmującego zespół budynków przemysłowych wraz z instalacjami, linią technologiczną, urządzeniami, zbiornikami i przyłączami.

Prace nad tym projektem rozpoczęliśmy na etapie koncepcyjnym, uczestnicząc m.in. w procesie pozyskania patentów. Wsparcie prawników Kancelarii obejmowało także przygotowanie umowy o prace projektowe, następnie umowy o roboty budowlane i związanych z tym umów o podwykonawstwo. Uczestniczyliśmy również w procesie negocjowania umowy o dostawę mediów, linii technologicznej oraz innych komponentów do produkcji w branży chemicznej. Wszystkie czynności związane z obsługą projektu wykonywaliśmy w języku polskim i angielskim.

Prawnicy Kancelarii aktualnie udzielają Klientowi wsparcia w procesie wykonania robót budowlanych i przygotowania obiektu do rozruchu.