Wykreślenie z KRS wpisu niezgodnego z prawem

Publikacje / 27.04.2018

W dniu 8 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 54/17), w której wskazał, iż „sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (…) o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie jest uprawniony do badania zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę dokonanego wpisu”.

Powyższa uchwała zapadła na kanwie sprawy, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością domagała się wykreślenia z rejestru wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, argumentując, iż podstawę wpisu stanowiła nieważna czynności prawna. Nieważność czynności spółka upatrywała w podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie zwykłej. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż do kompetencji sądu rejestrowego w ramach postępowania o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa, nie leży badanie ważności czynności prawnych stanowiących podstawę wpisu.