Wyłączenie wspólnika ze spółki

Doświadczenie / 22.03.2023

Prawnicy Kancelarii z sukcesem zakończyli spór sądowy, reprezentując w nim Klienta będącego wspólnikiem mniejszościowym w spółce z o.o. działającej w branży medycznej. Proces sądowy w przedmiotowej sprawie trwał kilka lat i zakończył się dopiero na etapie skargi kasacyjnej.

Wspólnik większościowy domagał się wyłączenia Klienta  ze spółki z uwagi na istniejące w jego ocenie ważne przyczyny, którymi miały być m.in. liczne kontrole przeprowadzane w spółce przez wspólnika mniejszościowego oraz fakt, że Klient na stałe zamieszkiwał poza granicami Polski. Kancelaria z powodzeniem reprezentowała w tej sprawie wspólnika mniejszościowego, zarówno przed sądem I, jak i II instancji oraz Sądem Najwyższym. Sądy obu instancji w pełni podzieliły zaprezentowane w toku postępowania poglądy prawników Kancelarii, iż zarówno fakt stałego zamieszkiwania poza granicami kraju oraz przeprowadzenia licznych kontroli w spółce, nawet gdy nie wykazały one istotnych nieprawidłowości, nie dają podstawy do wyłączenia wspólnika ze spółki.

Wspólnik większościowy nie zgodził się z powyższymi rozstrzygnięciami, dlatego też złożył skargę do Sądu Najwyższego. Finalnie skarga kasacyjna nie przyniosła jednak zamierzonego skutku.