Zabezpieczenie roszczeń Klienta kancelarii

Aktualność / 09.05.2017

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił zażalenie obowiązanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie udzielające Klientowi kancelarii zabezpieczenia jego kilkumilionowych roszczeń poprzez wpis hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych.