Zakaz konkurencji musi być precyzyjny

Publikacje / 15.11.2018

W postanowieniu z dnia 10 maja 2018 r., wydanym w sprawie sygn. akt II PK 319/17 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż określenie zakresu zakazu konkurencji dotyczącego byłego pracownika powinno być na tyle precyzyjne, by pozwalało uniknąć wątpliwości czy były pracownik związany jest zakazem konkurencji tylko w tej dziedzinie działalności pracodawcy, w której posiada szczególnie ważne informacje, czy też zobowiązany jest do powstrzymania się od konkurencji we wszelkich sferach aktywności byłego pracodawcy.

Jednocześnie Sąd Najwyższy podkreślił, że w sytuacji, gdy ustanowiony w umowie zakaz ma dotyczyć podejmowania działalności konkurencyjnej jedynie na określonym terytorium działania pracodawcy, nie można dokonywać wykładni rozszerzającej tak określonej treści umowy nawet w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego.

Odnosząc się do dyspozycji art. 1012 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917) Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, iż zakaz konkurencji ustanawiany jest w interesie pracodawcy, niemniej jednak nie można przy jego kształtowaniu pomijać czynnika polegającego na ochronie pracownika przed nieuzasadnionym ograniczaniem jego wolności w zakresie podejmowanego zatrudnienia.