Zbliża się czas wyboru biegłego rewidenta

Publikacje / 20.10.2020

Zasadniczo nie ma narzuconego terminu wyboru biegłego rewidenta, niemniej jednak biegły winien mieć możliwość uczestniczyć w inwentaryzacji rocznej. Okres realizacji tej inwentaryzacji dla roku bilansowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym zaczyna się na początku października, a kończy się najpóźniej 15 stycznia. Dlatego też, w przypadku kiedy zapasy stanowią istotną pozycję w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego, umowę z biegłym należy zawrzeć już w październiku. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z zastrzeżeniami w opinii biegłego.